Acte de mostenire

Data: 10/10/2008
Persoanele cu vocatie succesorala vor fi cele care au o legatura de rudenie cu defunctul (inclusiv izvorata din adoptie) si
sotul supravietuitor.
Conditiile generale pentru ca o persoana sa aiba dreptul la o mostenire, sa poata beneficia de acte de mostenire:
a) trebuie sa existe la momentul deschiderii succesiunii. Aici se includ si persoanele concepute dar nenascute la data
deschiderii succesiunii. Este suficient ca un copil sa se nasca viu, nu neaparat si viabil pentru a avea capacitate
succesorala, fapt ce poate fi dovedit cu orice mijloc de proba.
b) trebuie sa aiba vocatie succesorala si sa nu fie inlaturata de la mostenire de un alt succesibil, avand rang preferabil
sau instituit printr-un legat.
c) sa nu fie nedemna de a mosteni (numai in cazul mostenirii legale; in cazul mostenirii testamentare, rolul institutiei
nedemnitatii este indeplinit de posibilitatea revocarii judecatoresti a legatelor).
Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de nedemnitate, cand o persoana nu poate primi acte de mostenire: atentatul la viata celui care lasa mostenirea (ceea ce
presupune savarsirea unei infractiuni cu intentie), si nedenuntarea omorului (nu si a ucigasului) celui care lasa
mostenirea, catre organele competente. Nedemnitatea are ca efect desfiintarea retroactiva a titlului de mostenitor din
momentul deschiderii succesiunii, indiferent de momentul faptei care atrage nedemnitatea.

In prezenta acestor conditii, transmiterea mostenirii(acte de mostenire) opereaza in virtutea legii din momentul deschiderii mostenirii (in Codul Civil se arata ca mostenirea se deschide prin moarte, ceea ce inseamna ca data deschiderii mostenirii coincide cu
moartea celui care lasa mostenirea). Aceasta insa nu inseamna ca mostenitorii legali sunt siliti sa primeasca mostenirea. Potrivit art. 686 Cod Civil: "Nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei mosteniri ce i se cuvine. Daca mostenitorul doreste sa renunte la mostenire, sa nu beneficieze de un act de mostenire in virtutea acestui text de lege, va avea loc desfiintarea retroactiva a titlului
de mostenitor, devenind persoana straina de mostenire".

Daca doresc sa accepte succesiunea, acte de mostenire, mostenitorii trebuie sa faca dovada acceptarii mostenirii in termen de 6 luni de la
decesul autorului.
In caz de renuntare la mostenire aceasta se face printr-o declaratie expresa la notar, in cele 6 luni de la deces.
Dupa acest termen, dreptul de a accepta sau de a renunta la acte de mostenire se prescrie, succesibilul devenind strain de mostenire.

Actele necesare pentru deschiderea succesiunii sunt:
- Certificatul de Deces
- Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie ) - prin care se face dovada calitatii de mostenitor.
- Testament (Legat universal sau particular) - daca este cazul
- Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare cumparare, donatie, certificate de mostenitor, etc.) - reprezinta
actele de baza ale masei succesorale.
- Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul).

Odata deschisa succesiunea, devolutiunea legala a mostenirii se va face cu respectarea a 3 principii: rudele sunt
chemate la mostenire in ordinea claselor de mostenitori legali, in functie de proximitatea gradului de rudenie si, in al
treilea rand, intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad, mostenirea se imparte in mod egal.

Ion Varzaru - Cabinet de avocatura din Bucuresti care va ofera consultanta la: mosteniri, succesiuni, infiintare firme, avocat divort, societati comerciale, accidente auto, comercial, etc